Dobrý den, vítáme Vás na našich stránkách!

Český antikvariát je internetový a zásilkový obchod.

Svátky

Velikonoce jsou za dveřmi, a proto jsme pro vás přichystali recept na mazanec podle našich babiček. Velikonoční mazanec patří mezi nejstarší druhy českého obřadního pečiva. Podle tradice se peče na Bílou sobotu, která nám má připomínat pomazání Kristova těla a jeho uložení do hrobu. Tradice pečení velikonočního mazance je tu s námi už velmi dlouho. Recepty se předávají z generace na generaci a ty nejstarší dochované pocházejí dokonce už z 16. století a některé prameny uvádí i 15. století.

Svatý Valentin byl římský kněz, biskup, který okolo roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých. Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. V poslední době se tento svátek těší velké oblibě po celé Evropě.

Název odkazuje na svátek světců Filipa a Jakuba Mladšího, který je od 19. století slaven 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.  Kořeny těchto oslav sahají do doby před křesťanstvím a mají germánský a keltský původ. Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není historicky zmiňován v žádných staročeských pramenech.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největší slavností křesťanského církevního roku, je oslavou Kristova zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí. V lidové tradici je dnešní den spjat s mnoha hezkými zvyky a tradicemi. Je to pohyblivý svátek, který připadá na první neděli po prvním úplňku po 21. březnu. Již v předkřesťanské tradici je toto období vítáním jara a nového života. Malují se vajíčka, pletou pomlázky a pečou se mazance. V některých krajích se dodnes udržuje zvyk svěcení pokrmů. Součástí tradice je zvyk, že část posvěceného pokrmu by měl dostat i každý host v domě.

Každé svátky i období mají své rituály a obyčeje, které lidé po stovky let dodržují. Velikonoce jsou za dveřmi a jedna z tradic, která se k nim váže je i pečení beránka, a proto vám dnes přinášíme náš recept jak si takového Velikonočního beránka upéct. Zkoušeli jsme různé recepty, ale nejvíce se nám osvědčil ten, který vám dnes představíme. Jde spíše o náročnější způsob přípravy, ale bohatě se to vrátí až vás vaši blízcí pochválí za dobrotu, kterou jste jim připravili.

Dnes je Květná neděle, tedy šestá a zároveň poslední neděle postní, což je konec postního období trvajícího 40 dnů. Je to připomínka na slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. S tímto obdobím je spojeno mnoho krásných tradic a zvyklostí, jako trhání kočiček a jejich svěcení v kostele, ženy a dívky by si měli obléci nové šaty a příprava na nejdůležitější křesťanský svátek v roce a tím jsou Velikonoce. 

Období půstu začínalo středou a od 10. století, kdy se prosadil zvyk udělovat popelec na znamení pokání, dostala název „Popeleční“. Období půstu trvá až do odpoledne Zeleného čtvrtka. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí.