Dobrý den, vítáme Vás na našich stránkách!

Český antikvariát je internetový a zásilkový obchod.

Dnes 23. dubna slavíme Světový den knih a autorských práv: Oslava literatury, tvořivosti a společného kulturního dědictví

Dnes 23. dubna slavíme Světový den knih a autorských práv: Oslava literatury, tvořivosti a společného kulturního dědictví

Světový den knih a autorských práv, který se slaví 23. dubna, je mezinárodní oslava knih, literatury a autorských práv. Den byl vyhlášen UNESCO v roce 1995 s cílem podpořit čtení, publikování knih a ochranu autorských práv. Rovněž připomíná význam knihtisku a jeho vynálezce Johanna Gutenberga, který umožnil masovou produkci a šíření knih, čímž přispěl k rozvoji kultury a vzdělanosti.

Tento den je také oslavou literatury a kreativity. Po celém světě se konají různé akce, které spojují čtenáře, spisovatele, nakladatele, knihovny, školy a další instituce. Mezi tyto akce patří veřejná čtení, literární workshopy, autorská setkání, besedy, výstavy a další kulturní události.

Světový den knih a autorských práv také zdůrazňuje význam autorských práv a jejich ochrany. Autorská práva chrání práva autorů a umělců na jejich díla a zajišťují, že jejich tvorba je řádně uznána a odměněna. Tímto způsobem podporuje autorské právo kreativitu a rozvoj kulturního bohatství.

V současnosti, kdy se stále více informací šíří prostřednictvím digitálních médií, je důležité si uvědomit, že knihy stále zůstávají základním zdrojem vědomostí, moudrosti a inspirace. Světový den knih a autorských práv nás připomíná, že knihy jsou neocenitelným kulturním pokladem a že je třeba je chránit, uchovávat a rozšiřovat pro budoucí generace.

Takže 23. dubna se přidejme k oslavě Světového dne knih a autorských práv. Zajděme do knihovny nebo knihkupectví, objevme nové autory a přečtěme si knihu, která nás zaujme. Podpořme místní spisovatele a nakladatele a buďme vděční za bohatství literatury, které máme k dispozici. Sdílejme své oblíbené knihy a citáty s přáteli a rodinou a připomeňme si, jak důležité jsou knihy a autorská práva pro naši společnost a kulturu.

Společně můžeme udržet živou tradici čtení a sdílení příběhů, která je základem lidské kreativity a kultury. Ať už jste vášnivý čtenář nebo jen občasný, Světový den knih a autorských práv je příležitostí k oslavě toho, co knihy a literatura znamenají pro nás všechny.

Pamatujme, že každá kniha je výsledkem práce a odhodlání autora, který s námi sdílí své myšlenky, pocity a zkušenosti. Oceňme jejich úsilí a podporujme autorská práva, která jim umožňují pokračovat ve své tvorbě a přinášet nám nekonečné hodiny potěšení a poznání.

Pojďme se podívat na některá fakta a zajímavosti spojené s touto událostí:

 • Proč právě 23. dubna? Tento den byl zvolen jako Světový den knih a autorských práv, protože souvisí s úmrtím několika významných spisovatelů, včetně Williama Shakespeara a Miguela de Cervantese, kteří zemřeli 23. dubna 1616. Datum má také význam pro další autory, jako je Vladimir Nabokov nebo Maurice Druon.
 • Světový den knih a autorských práv je také známý jako Mezinárodní den knihy, který byl zaveden ve Španělsku jako pocta spisovateli Miguelu de Cervantesovi. Ve Španělsku je tento den spojen s tradičním darováním knih a růží mezi blízkými osobami.
 • Světový den knih a autorských práv se slaví v mnoha zemích po celém světě prostřednictvím různých akcí a aktivit, jako jsou veletrhy knih, autorská čtení, workshopy, soutěže a další. Cílem těchto akcí je povzbudit čtenáře, zejména děti a mládež, k objevování knih a čtení.
 • Podle statistik UNESCO se průměrný člověk na světě přečte zhruba 4 knihy ročně. Avšak toto číslo se liší v závislosti na zemi a kultuře. V zemích s vyšší úrovní gramotnosti, jako jsou Skandinávie nebo Německo, se tento počet zvyšuje na 10 až 15 knih ročně na jednoho obyvatele.
 • Díky digitálním technologiím a internetu se knihy a literatura stávají stále více dostupné pro širokou veřejnost. Odhaduje se, že počet e-knih prodaných celosvětově dosáhl v roce 2021 téměř 490 milionů kusů.
 • Autorská práva jsou základním nástrojem ochrany práv tvůrců, umožňující jim kontrolu nad jejich díly a zajišťující spravedlivou odměnu za jejich práci. Autorská práva mají zásadní význam pro rozvoj kultury a umění, neboť chrání tvůrčí svobodu a podporují investice do nových děl.
 • Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) hraje klíčovou roli ve správě autorských práv na mezinárodní úrovni. WIPO byla založena v roce 1967 a dnes má 193 členských států. Mezi hlavní úkoly organizace patří podpora a ochrana duševního vlastnictví na celosvětovém trhu a řešení sporů v oblasti autorských práv.
 • Světový den knih a autorských práv se také snaží zvýšit povědomí o významu knih pro udržitelný rozvoj a dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Knihy a vzdělávání jsou klíčové pro řešení mnoha světových problémů, jako je chudoba, nerovnost nebo změna klimatu.
 • Světový den knih a autorských práv také připomíná důležitost knihoven jako prostředí, které umožňuje přístup ke knihám a literatuře pro širokou veřejnost. Knihovny hrají klíčovou roli v rozvoji vzdělanosti a kulturního dědictví, zvláště v zemích s nižší gramotností nebo omezeným přístupem k informačním zdrojům.
 • V některých zemích, jako je Švédsko, se Světový den knih a autorských práv spojuje s kampaněmi na podporu čtení mezi dětmi a mládeží. V rámci těchto kampaní jsou organizovány různé aktivity, jako jsou čtenářské výzvy, besedy s autory nebo workshopy zaměřené na psaní a kreativitu.
 • Kromě podpory čtení a ochrany autorských práv se Světový den knih a autorských práv také zaměřuje na podporu jazykové a kulturní diverzity. Čtením knih v různých jazycích a z různých kultur se můžeme lépe porozumět a respektovat rozmanitost světa, ve kterém žijeme.

Závěr

Světový den knih a autorských práv je příležitostí k oslavě knih, literatury a tvůrčího ducha, který stojí v jejich základě. Tento den nám připomíná význam knih jako zdroje vědění, inspirace a porozumění mezi lidmi a kulturami. Zároveň zdůrazňuje důležitost ochrany autorských práv, která umožňuje tvůrcům pokračovat ve své práci a přispívat k růstu a rozvoji naší společnosti.

Zdroj obrázku Wikipedia: Che at Czech Wikipedia, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons