Dobrý den, vítáme Vás na našich stránkách!

Český antikvariát je internetový a zásilkový obchod.

Historie výroby papíru

Historie výroby papíru

Odpověď na otázku, jak dlouho už papír existuje, závisí na tom, jak papír definujeme: Můžeme nazvat papírem už papyrus, který používali Egypťané již 3500 let před Kristem k předávání svých zpráv? Nebo pergamen? Nejstarší známý nález popsaného pergamenu lze vysledovat až do roku 2700 před naším letopočtem také v Egyptě.

Účel pergamenu, papyru a papíru je podobný, ačkoli  jsou listy vyrobeny odlišně. Byl to však až vynález papíru, který umožnil skutečně globální, levné a rychlé šíření dokumentů. Můžeme se tedy domnívat , že byl vynález papíru jedním z předpokladů boje proti negramotnosti?

Vznik na Dálném východě

Zrození skutečného papíru vyrobeného ze dřeva lze vysledovat kolem roku 180 př.n.l.. Archeologové objevili v Číně důkazy, které naznačují použití papíru již v raném období Han. V té době se na výrobu papíru používala vlákna ze stromů morušovníku a čínské trávy, ale také hadrů a bavlny. Záznamy čínského ministra jménem Tsai Lun dokumentují výrobu papíru v roce 105 př.n.l.

Trvalo to však ještě dalších asi 500 let, kdy byla výroby papíru v Asii oficiálně zavedena - tedy kolem roku 610 po Kristu. Je to obdivuhodné, když uvážíme, že papírové kapesníky se v Číně používají od 2. století našeho letopočtu. Ani papírové peníze nejsou novým vynálezem: císař Gaozong (650–683 n. l.) kvůli dramatickému nedostatku mědi nechal vytisknout bankovky, které nahradily chybějící mince. V 6. století se objevil toaletní papír, který se vyráběl z nejlevnějšího rýžového papíru. Jen v Pekingu bylo ročně vyrobeno deset milionů balíčků s 1 000 až 10 000 listy. Pro čínský císařský dvůr vyrobila císařská dílna 720 000 listů toaletního papíru. Pro císařskou rodinu to bylo dalších 15 000 listů světle žlutého, měkkého a parfémovaného papíru.

Zbytek příběhu je podrobně znám: 751 byl rokem globalizace pro umění výroby papíru. Prostřednictvím čínských válečných zajatců se tak dostali Arabové k cenným zkušenostem s výrobou papíru.. V roce 794 již mohli být obdivovány první papírny v Bagdádu. Odtud byl jen malý krůček k celosvětovému rozšíření této znalostní výsady.

Výroba papíru v Evropě

Papír se do Evropy dostal až v 11. století s invazí Arabů na Sicílii a do Španělska. Ale na rozdíl od pergamenu se na papír okamžitě dívalo jako na podřadný materiál. Použití rýžového škrobu při výrobě stimulovalo chuť hmyzu a to způsobilo, že životnost papíru nebyla příliš dlouhá.

Nejstarší známý papírový dokument, který pochází z roku 1109, je uložen v archivu v Palermu. Výroba papíru v Itálii je však písemně doložena teprve roku 1264, kdy vznikla známá značka výrobce papíru, Fabriano. Zmínka o nejstarší papírně v Evropě však pochází již z roku 1144 a vede do Španělska do Xativy - San Felipe. Od této doby postupoval vývoj rychle. Od roku 1270 se pro výrobu papíru používal také len a konopí a až do 19. století také staré hadry , které sloužily jako surovina. Od roku 1326 byla také ve francouzském Ambertu v provozu papírna. Mimochodem je tam ještě dnes. V Německu vedl v roce 1389 norimberský radní Ulman Stromer tzv. „Výrobnu papíru“, kde začal vyrábět papír, známý také jako bílé umění. V Rakousku v Sankt Pölten to bylo od roku 1469. První papírna na švýcarském území existovala od roku 1432 v Belfauxu, západně od Fribourgu. Heinrich Halbysen papírnu provozoval v Basileji od roku 1433, kde bylo do roku 1500 založeno více než deset takových mlýnů. Kolem roku 1450 bylo v Německu na Rýnu asi deset papíren.

V Čechách je první písemná zpráva, která má vztah k výrobě papíru, nalezena v registru královské kanceláře z doby krále Vladislava II. z let 1498 až 1502. Pravděpodobně však výroba papíru existovala již mnohem dříve. Historici vycházejí z toho, že papír byl potřebný pro fungování Univerzity Karlovy v Praze v době všeobecného rozkvětu království za císaře Karla IV. Univerzita Karlova byla založena v roce 1348. Existují zmínky o tom, že nejstarší papírnu zřídil císař a král Karel IV. v Chebu a někde bývá udáno i datum zřízení této papírny – rok 1370. Je to však jen domněnka, kterou se dosud nepodařilo prokázat.

Papír byl na výrobu jednodušší a rychlejší než pergamen a proto také levnější. Z tohoto důvodu se stal ideálním materiálem pro tisk knih, protože produkce knih v té době neustále rostla.

Výroba papíru v moderní době

V roce 1670 byl vynalezen  tzv. Holandr. Zařízení, v němž ve žlabech vybavených nožovými mechanismy, byla surovina rozřezána a rozcupována. To byl důležitý krok k mechanizaci výroby. V roce 1720 byla v Německu vyvinuta řezačka hadrů. V roce 1774 chemik Karl Wilhelm Scheele konečně objevil chlór jako bělidlo. Od této chvíle papír zářil v nejčistější bílé barvě. V roce 1783 bylo zdokonalování téměř ukončeno. Výsledkem byl hladký papír bez žebrování, velice podobný tomu, který používáme dnes. Z buničinové kaše se vytahoval ručně pomocí velmi jemného plochého síta papír. I tento proces byl nakonec mechanizován: Francouz Nicolas Louis Robert z Essonnes u Paříže, vynalezl v roce 1799 papírenský stroj Fourdrinier a o šest let později byl patentován první válcovací lis anglickému mechanikovi Josephu Bramahovi. V roce 1826 vynalezl v Birminghamu John Marshall vodoznakový válec. Nyní může být opatřen i strojní papír vodoznakem jako značka kvality. Zároveň kvůli nedostatku hadrů hledali lidé od 18. století další suroviny pro výrobu papíru. Bylo zjištěno, že rostlinná vlákna a určitá dřeva by byla vhodná pro výrobu papíru. V roce 1843 vynalezl Friedrich Gottlob Keller mechanické drcení dřeva. V roce 1900 již existovalo po celém světě kolem 5 200 papíren. Papír pokračoval v triumfálním postupu: od roku 1919 se využívá více motorů pro pohánění papírenských strojů, optimalizuje se kontinuální příprava materiálu prostřednictvím takzvaných rozvlákňovačů a rafinérů, od roku 1945 se používá zařízení pro homogenizaci celulozy.  V roce 1949 byl papír konečně vyroben z polosyntetických vláken (regenerovaná celulóza) a v roce 1955 z plně syntetických vláken (polyamid).

Výroba papíru dnes

Výroba průmyslového papíru se za posledních 200 let rychle rozvíjela. Dnešní stroje mají délku až 300 metrů a produkují až 1 500 tun denně. V roce 1850 byla výroba papíru na celém světě pouze kolem 100 000 tun ročně; dnes je to 325 milionů tun ročně!

Papírem jsme doslova zaplaveni. Existuje více než 3000 různých druhů a jeho použití se neomezuje jen pro účely psaní, tisk knih, novin, časopisů  a různých dalších tiskovin. Najdeme ho v naší kuchyni, v koupelně nebo dokonce v našem autě. Hygienický papír, noviny, TetraPaky, obaly, tapety, membrány v reproduktorech a dále hračky a bytové zařízení, ale také jako konstrukční materiál - to je jen pár příkladů produktů, které doprovázejí náš každodenní život. Pro to vše se celuloza vyrábí ze dřeva nebo starého papíru. Rostliny vyhrály, staré hadry hrají sotva už (kromě výroby bankovek) nějakou roli. Naše bankovky tak v sobě nesou starou tradici a tedy i historii výroby papíru.